Klub żeglarski Poznań

 

Klub Sportowy TSUNAMI jest głównie klubem żeglarskim w Poznaniu. Działamy na terenie całej Polski, ale główną siedzibę mamy w Poznaniu. Zrzeszamy żeglarzy, instruktorów żeglarstwa PZŻ, nauczycieli żeglowania PZŻ, trenerów żeglarstwa PZŻ i innych wodniaków. Prowadzimy kursy żeglarskie w Poznaniu Kiekrzu. Klub powstał w 2012 roku. Jest członkiem Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i Lubuskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a także członkiem PZŻ Polskiego Związku Żeglarskiego oraz ISSA – International Sailing Schools Association.

Organizujemy szkolenia żeglarskie, warsztaty nawigacyjne, szkolenia SRC w Poznaniu i różne specjalistyczne kursy takie jak np.: kurs pierwszej pomocy lub kurs radarowy.

KS TSUNAMI to także klub motorowodny Poznań, zrzeszony w Wielkopolskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Klub sportowy TSUNAMI jest także członkiem PZMWiNW – Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Prowadzimy kursy motorowodne w Poznaniu, na patenty i licencje PZMWiNW:

– sternik motorowodny

– motorowodny sternik morski

– kapitan motorowodny

– licencja do holowania narciarza wodnego

– licencja do holowania statków powietrznych

Nasz klub wspiera rozwój sportu żeglarskiego w Poznaniu a także sportu motorowodnego w Poznaniu w Wielkopolsce.

Członkowie klubu żeglarskiego TSUNAMI pomagali w ratowaniu Jeziora Kierskiego zanieczyszczonego w 2022 roku. Bierzemy czynny udział w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących żeglarstwa i staramy się pomagać wodniakom między innymi zwracając uwagę właściwych władz państwowych na konieczność uregulowania dość istotnej dla wielu polskich żeglarzy i motorowodniaków kwestii resolution 40 UNECE – certyfikatów ICC – International Certificate of Competence.