Kurs SRC radiooperatora VHF z DSC to szkolenie i egzamin prowadzone przez nasz klub w porozumieniu z autoryzowanym RYA Training Centre KLIPER – jedną z nielicznych szkół żeglarskich w Polsce posiadającą autoryzację Royal Yachting Association do prowadzenia różnych kursów RYA w tym szkoleń na radiooperatora SRC RYA.

Szkolenie na radiooperatora VHF z DSC według RYA to najwyższe standardy i praktyczny, interesujący kurs radiooperatora SRC, umożliwiający samodzielną obsługę radiotelefonu morskiego VHF czyli UKFki. Certyfikat RYA SRC ma autoryzację OFCOM czyli brytyjskiego UKE – Urzędu Komunikacji Elektronicznej a także MCA czyli brytyjskiego Urzędu Morskiego.

Naukę prowadzimy na radiach morskich dostosowanych do szkoleń na radiooperatora. Nasi kursanci otrzymują również do kursu książkę – podręcznik radiooperatora napisaną przez Melanie Bartlett a wydaną przez Royal Yachting Association.

Jako klub zrzeszony w ISSA – czyli International Sailing Schools Association promujemy system szkolenia ISSA, jednak zwracamy uwagę, że certyfikaty międzynarodowe ISSA nie są często dokumentami w znaczeniu przepisów i ich uznawalność zależy od miejsca na świecie. Natomiast certyfikat ukończenia szkolenia radiooperatora określany jako SRC ISSA – nie jest dokumentem SRC w rozumieniu przepisów. Dlatego, jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia do obsługi radia morskiego wybierz kurs SRC RYA, gdyż uzyskiwany po egzaminie patent SRC RYA jest uznawany przez UKE.